Wat willen we weten?

We willen graag weten of kinderen met CP beter kunnen nadenken als ze een tijdje hebben gelopen. Lukt het bijvoorbeeld beter om een puzzel op te lossen?
We willen ook weten of kinderen met CP beter gaan lopen als ze lopen op de maat van muziek.
En of het misschien minder vermoeiend is als je loopt op de maat van de muziek.